miejsce na baner

 FAQ - często zadawane pytania 
 1. Co zrobi? ?eby za?o?y? alias?
 2. Czy mog? posiada? kilka aliasów?
 3. Ile miejsca mam do wykorzystania na swoj? stron? WWW?
 4. Zapomnia?em swojego has?a, co mam zrobi??
 1. Co zrobi? ?eby za?o?y? alias?  Do góry

  Nale?y si? zarejestrowa?. Na podany przy rejestracji adres email dostaniesz emaila z linkiem aktywuj?cym. Masz 72 godziny na klikni?cie w ten link i doko?czfenie rejestracji. Dzi?ki rejestracji b?dziesz mia? mo?liwo?? zak?adania ró?nych aliasów i subalisów.

 2. Czy mog? posiada? kilka aliasów?  Do góry

  Tak. U?ytkownik mo?e posiada? dowoln? ilo?? aliasów, jednak?e nie mog? one prowadzi? do tej samej witryny.

 3. Ile miejsca mam do wykorzystania na swoj? stron? WWW?  Do góry

  Nic. Oferujemy us?ugi aliasowe, nie hostingowe. My dajemy ci krótki i ?adny adres internetowy, nie zaopatrujemy ci? natomiast w miejsce na serwerze, nie hostujemy twojej strony WWW.

 4. Zapomnia?em swojego has?a, co mam zrobi??  Do góry

  Nale?y skorzysta? z opcji "przypomnienie has?a". Je?eli podany adres email b?dzie si? zgadza? z adresem w bazie u?ytkowników to nowe has?o zostanie wys?ane na ten adres email.

Copyright © WMsoft.pl All Rights Reserved. IP 3.235.77.252, czas 0,0083 sekund.
Powered byWMalias PRO